(+31)77-3516579 info@jewe-inexor.com

Welkom bij JW inexor

JEWE INEXOR BV

JEWE INEXOR BV stands for more than 55 years of experience and craftsmanship, and has provided metal and plastic production parts to many branches of the industry. Our production is largely comprised of client specific parts.

Partners

Some of the branches we supply are:

•Hydraulic industry
•Energy industry / Valves
•PVD coating industry
•Machine construction
•City / Government

Because of structurally rising market demands, we continuously invest in high quality of production. By operating high quality machinery and measuring tools, we can meet these standards. Furthermore, our internal order guidance system more than guarantees this quality.

Our company applies compact and clear decision-making strategies that allow us to closely monitor and guide our production orders. Thus, we are able to offer high quality, combined with a good price and delivery reliance.

ISO gecertificeerd

KwaliteitsbeleidKwaliteitsbeleid
Dit kwaliteitshandboek is vervaardigd door Machinefabriek JEWE INEXOR B.V., Venlo, Nederland met als doel het kwaliteitsmanagementsysteem dusdanig vast te leggen dat door Machinefabriek JEWE INEXOR B.V. gefabriceerde en geleverde producten c.q. diensten een marktbehoefte vervullen, overeenkomen met klantenverwachtingen en -specificaties alsmede dat Machinefabriek JEWE INEXOR B.V. voldoet aan wettelijke regelingen, codes en standaarden.
Het beleid van Machinefabriek JEWE INEXOR B.V. is gericht op lange termijn economisch succes en het vervullen van marktbehoefte en -verwachting door middel van strategie, personeelsbeleid, groei en efficiency.

Strategie
Alleen door het aanbieden van een compleet pakket (draaien, frezen, lassen, montage en testen) dienen onze klanten blijvend te kiezen voor onze producten en diensten in ons marktsegment.

Personeelsbeleid
Wij zullen continue werken aan de ontwikkeling en implementatie van arbeidsomstandigheden waarin elke werknemer de mogelijkheid heeft om door middel van opleiding en training zich te bekwamen in zijn vakgebied en specialisme.

Groei
Wij stellen ons tot doel te groeien door middel van investering in productinnovatie, product-/marktcombinaties, personeel, methoden en middelen.

Efficiency
Wij werken continue aan verbeteringsprojecten ten aanzien van methoden en middelen bestemd voor de vervaardiging van onze producten en dienstverlening.
Het hierboven genoemde beleid laat duidelijk zien dat alleen een alles omvattend kwaliteitsmanagementsysteem ons succes op lange termijn kan waarborgen.

Om dit beleid te ondersteunen, hebben wij gekozen voor een kwaliteitsmanagementsysteem zoals beschreven in de standaard NEN-EN-ISO 9001: 2015 en tevens alle medewerkers overeenkomstig geïnformeerd en geïnstrueerd.
Venlo, maart 2018,
D. HoukesDirecteur

Z

Vakwerk op maat

Eigen producten

Praktische toepassingen

JW inexor

Stuur ons een bericht

3 + 11 =