Telefoonnummer: +31 77 351 6579

E-mailadres: info@jewe-inexor.com

ISO 9001

Kwaliteitsbeleid

Het beleid van Machinefabriek JEWE INEXOR B.V. is gericht op lange termijn economisch succes en het vervullen van marktbehoefte en -verwachting door middel van strategie, personeelsbeleid, groei en efficiency.

   Strategie

Alleen door het aanbieden van een compleet pakket (draaien, frezen, lassen, montage en testen) dienen onze klanten blijvend te kiezen voor onze producten en diensten in ons marktsegment.

   Personeelsbeleid

Wij zullen continue werken aan de ontwikkeling en implementatie van arbeidsomstandigheden waarin elke werknemer de mogelijkheid heeft om door middel van opleiding en training zich te bekwamen in zijn vakgebied en specialisme.

   Groei

Wij stellen ons tot doel te groeien door middel van investering in productinnovatie, product-/marktcombinaties, personeel, methoden en middelen.

   Efficiency

Wij werken continue aan verbeteringsprojecten ten aanzien van methoden en middelen bestemd voor de vervaardiging van onze producten en dienstverlening.

Het hierboven genoemde beleid laat duidelijk zien dat alleen een alles omvattend kwaliteitsmanagementsysteem ons succes op lange termijn kan waarborgen.

Om dit beleid te ondersteunen, hebben wij gekozen voor een kwaliteitsmanagementsysteem zoals beschreven in de standaard NEN-EN-ISO 9001: 2015 en tevens alle medewerkers overeenkomstig geïnformeerd en geïnstrueerd.

Venlo, juli 2021,

D. Houkes

Directeur

ISO 9001 Certificatie